ЦЕЛИ


The BLUES проектът цели да усъвършенства уменията и компетенциите на професионалистите, които работят в синята икономика. Той е насочен към обучението на новата генерация студенти, учени, технически специалисти и предприемачи за да придобият точните умения, които са търсени на трудовия пазар и от индустрията. В тази връзка се изгражда One Stop Shop Portal, който да се развие като общо пространство с дейности, които улесняват и ускоряват комуникациите и осигуряват специфична информация за новите умения и компетенции в Синята икономика, тенденциите в търсенето на нова кариера, възможностите за обучение. Други цели на проекта са също:

  • Подобряване на дохода на професионалистите;
  • Подобряване на позицията на целевите групи на трудовия пазар;
  • Подобряване на професионалния/кариерен профил на търсещите работа и младите професионалисти;
  • Подпомагане на по-дълго продължаваща заетост в синята икономика;
  • Увеличение на пазарните възможности;
  • Увеличение на инвестициите с директен ефект върху икономиката и заетостта, които позволяват на морския и крайбрежен туризъм да иновира техните продукти и услуги, модернизиране на базата и намаляване на енергийните разходи, както и на бизнеса в синята икономика да има по-добра рентабилност;
  • Нарастване броя на туристите и тяхната удовлетвореност, благодарение на усъвършенстваните умения.
  • Стимулиране на разбирателството между хората независимо от техните етнически, културни и национални потекла, с цел да се увеличи толерантността и ограничат ксенофобията и предразсъдъцитe

© Copyright bLUES - All rights reserved.