ΣΤΟΧΟΙ


Το πρόγραμμα BLUES στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της κυανής οικονομίας. Στοχεύει, επίσης, στην κατάρτιση μιας νέας γενιάς μαθητών, επιστημόνων, επαγγελματιών, τεχνικών και επιχειρηματιών για να τους εξοπλίσει με τις κατάλληλες δεξιότητες για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της βιομηχανίας. Στόχος της πύλης One Stop Shop είναι να αναπτυχθεί ένας κοινός χώρος με συγκεκριμένες δράσεις για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας όπου θα παρέχονται ειδικές πληροφορίες για τις νέες δεξιότητες και ικανότητες στην Κυανή Οικονομία, για τις νέες τάσεις της σταδιοδρομίας και των ευκαιριών κατάρτισης. Στόχος της είναι επίσης:

  • Η βελτίωση του εισοδήματος των επαγγελματιών
  • Η βελτίωση της θέσης της ομάδας στόχου στην αγορά εργασίας.
  • Η ενίσχυση των επαγγελματικών προτύπων ή των προτύπων σταδιοδρομίας των ατόμων που αναζητούν εργασία και των νεαρών επαγγελματιών.
  • Η προώθηση της απασχόλησης μεγαλύτερης διάρκειας στον τομέα της βιομηχανίας και της "κυανής οικονομίας"
  • Η αύξηση των ευκαιριών της αγοράς.
  • Η αύξηση των επενδύσεων με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία και στην απασχόληση, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού να εκσυγχρονίσουν την προσφορά τους, να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις τους και να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, με αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης και κερδοφορίας για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.
  • Η αύξηση της ικανοποίησης των τουριστών που έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετες ροές τουριστών σε εκείνα τα τμήματα της επιχείρησης που έχουν αναβαθμιστεί ως το αποτέλεσμα πρωτοβουλιών ανάπτυξης δεξιοτήτων.
  • Η προώθηση της γνώσης του πολιτισμικού περιβάλλοντος και του προβληματισμού, προκειμένου να αυξηθεί η ανοχή και να μειωθούν οι προκαταλήψεις και η ξενοφοβία.

© Copyright bLUES - All rights reserved.